AMSTERDAM
020 626 27 58

MOSZKOWICZ ADVOCATEN

MAASTRICHT

043 325 45 60

Moszkowicz Civiel- en Bestuursrecht

 

Moszkowicz Advocaten (MA) is in 1958 gestart in Maastricht en vanaf 1985 gevestigd Amsterdam met een bezoekadres in Maastricht

MA is onderverdeeld in Moszkowicz Civiel- en Bestuursrecht en Moszkowicz Strafrecht.

 

MA richt zich op particulieren, ondernemingen en instellingen, en heeft ruime ervaring op de volgende praktijkgebieden:

-  Personen- en familierecht

   (echtscheidingen, omgang,

   alimentatie, voogdij enz.)

-  Procesrecht

-  Sociaal zekerheidsrecht

-  Vennootschapsrecht

-  Verzekeringsrecht

-  Vreemdelingenrecht

 

-  Arbeidsrecht en

   Ontslagrecht

-  Arbitrage

-  Ambtenarenrecht

-  Beslag- en Executierecht

-  Bestuursrecht

-  Bouwrecht

-  ICT-recht

-  Erfrecht

-  Europees recht

-  Faillissementsrecht en

   Insolventierecht

 

 

-  Gezondheidsrecht

-  Huurrecht

-  Incasso‚Äôs

-  Intellectueel

   eigendomsrecht

-  Letselschaderecht

-  Milieurecht

-  Ondernemingsrecht

-  Onroerendgoedrecht

-  Onteigening, planschade,

   nadeelcompensatie,

 

Maatwerk is de standaard. Zo nodig wordt samengewerkt met rechtsgeleerden met een bijzondere specialisatie.

Mr. Max Moszkowicz heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de navolgende rechtsgebieden geregistreerd:

 - Algemene Praktijk

 - Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.

 

Mr. Max Moszkowicz has registered the following legal practice area in the Netherlands Bar register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister):

- General Practice

- Laborlaw

Based on this registration, he is required to obtain ten training credits per calendar year in this registered practice area in accordance with the standard set by the Netherlands Bar.

 

 

Amsterdam   I    Teleportboulevard 110,  1043EJ    I    T 020 626 27 58              Maastricht    I    Robert Schumandomein 2, 6229 ES    I    T 043 325 45 60

 disclaimer