AMSTERDAM
020 626 27 58

MOSZKOWICZ ADVOCATEN

MAASTRICHT

043 325 45 60

Eigen(wijze) aanpak

 

Rechts- en dossierkennis vormen de basis van de aanpak van MA. Daarnaast speelt de overtuigingskracht een voorname rol: De rechter moet immers iedere keer weer overtuigd worden van het gelijk van de cliënt.

 

Alle juridische mogelijkheden dienen tot het uiterste benut te worden.

 

Een ogenschijnlijk onhaalbare zaak “verdient” innovatief, onconventioneel en eigenzinnig denken.

 

Advisering kan in sommige gevallen een procedure voorkomen dan wel de kansen op succes in een procedure vergroten.

 

Daar waar mogelijk en in het belang van de cliënt dient een schikking beproefd te worden ter voorkoming of beëindiging van een procedure.

 

Een zakelijke benadering met oog voor de mens achter de zaak, staat centraal.

 

In strafzaken wordt niet de (mis)daad, maar degene die daarvan verdacht wordt, verdedigd.

 

Géén onderscheid naar “groot” of “klein” belang van de zaak.

 

Juridische kennis en strategisch inzicht gaan hand in hand, gericht op een duidelijke, efficiënte en praktische oplossing van het juridisch geschil of probleem.

 

Centraal in de kantoorfilosofie staan verder:

 

* Voortvarend optreden in gerechtelijke procedures

* Afspraken op tijd nakomen

* Hoog serviceniveau

 

Amsterdam   I    Teleportboulevard 110,  1043EJ    I    T 020 626 27 58              Maastricht    I    Robert Schumandomein 2, 6229 ES    I    T 043 325 45 60

 disclaimer