MAASTRICHT
043 325 45 60

MOSZKOWICZ ADVOCATEN

AMSTERDAM

020 626 27 58

Tarieven

 

Moszkowicz Advocaten is in staat tegen zeer concurrerende tarieven te werken. Afhankelijk van de specifieke zaak zijn diverse tarief- en prijsafspraken mogelijk.

 

1. Uurtarief

Moszkowicz werkt in beginsel op basis van een uurtarief, afhankelijk van het rechtsgebied, het belang en de complexiteit van de zaak variërend van € 195,00 tot € 265,00 exclusief BTW. De declaratie wordt vastgesteld door het aantal uren dat de advocaat aan de zaak werkt, te vermenigvuldigen met het tevoren overeengekomen uurtarief.

 

2. Vaste prijsafspraak

Hierbij kan gedacht worden aan een vaste totaalprijs (fixed fee) voor een advies of het opstellen van een overeenkomst. Bij het voeren van procedures bestaat de mogelijkheid om per proceshandeling vaste prijsafspraken te maken ( phase-based fees).

 

3. Uurtarief op basis van het behaalde resultaat

Onze beroepsregels verbieden ons afspraken te maken op basis van “no cure no pay”. Wel geoorloofd zijn afspraken over de uurtarieven die mede bepaald worden door het resultaat. Bij aanvang van de zaak wordt dan een laag en een hoog uurtarief afgesproken. Valt het resultaat van de zaak tegen (bijvoorbeeld door een negatieve uitspraak van de rechter), dan wordt het lage afgesproken uurtarief in rekening gebracht. In geval van een positief resultaat geldt het afgesproken hoge(re) uurtarief.

 

4. Mixed Fee

Combinaties van bovengenoemde afspraken behoren ook tot de mogelijkheden.

 

5. Rechtsbijstandsverzekering

Mogelijk worden de kosten door uw rechtsbijstandverzekering gedekt. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar. Wordt u bijgestaan door uw rechtsbijstandsverzekeraar en moet er een procedure worden gestart, dan heeft u recht op vrije advocaatkeuze. U kan en mag dan ook voor Moszkowicz Advocaten kiezen. Wij kunnen u hierover desgewenst nader informeren.

 

6. Gefinancierde rechtshulp

Wij zijn in beginsel niet op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel aangeduid als “op toevoegingsbasis”, werkzaam.

 

7. Kantoorkosten

Voor verschotten zoals portokosten, kopieerkosten, secretariële ondersteuning wordt een vast percentage van 6% over het honorarium in rekening gebracht. De meeste verschotten zijn belast met BTW.

 

8. Verschotten

Kosten die de advocaat maakt bij de behandeling van de zaak, worden verschotten genoemd. Hierbij is te denken aan kosten van getuigen of deskundigen, griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten e.d.  Over deze kosten wordt u mocht het tot een proces komen, vooraf geïnformeerd.

 

9. De declaratie

Moszkowicz Advocaten declareert in beginsel maandelijks. U houdt zodoende een goed overzicht van de gemaakte kosten. De declaratie gaat vergezeld van een specificatie van de verrichte werkzaamheden en van de tijdsbesteding. Aldus bent u op de hoogte van de stand van zaken en kunt u tijdens het traject keuzes maken met betrekking tot de voortgang. De declaratie is opgebouwd uit honorarium, kantoorkosten, verschotten en BTW.

 

10. Voorschot

Moszkowicz Advocaten brengt in beginsel bij de aanvang van een zaak een voorschot in rekening.

 

Maastricht    I    Robert Schumandomein 2, 6229 ES    I    T 043 325 45 60               Amsterdam    I    Teleportboulevard 110,  1043EJ    I    T 020 626 27 58

 disclaimer